انجمن جراحان ستون فقرات ایران

زمان : پنجشنبه 26 بهمن ماه1396_ساعت 8 لغایت 14

مکان : مرکز همایش های بیمارستان بهمن – تهران

برگزار کنندگان :

انجمن جراحان ستون فقرات ایران –

شرکت داهی طب-